Μικρό Xωριό Ευρυτανίας

Ιστοσελιδα Αδελφοτητας Μικροχωριτων


Οι μικροχωρίτες αποφάσισαν να δράσουν μόνοι τους προκειμένου να δοθεί κάποια λύση για τα νερά που χύνονται ανεξέλεγκτα σε δρόμους και χωράφια. Επειδή επείγει ο καθαρισμός και η επιδιόρθωση των αυλακιών, παράλληλα με τις προσπάθειες για να κινητοποιηθεί ο δήμος Καρπενησίου στους εκπροσώπους του οποίου επισημάνθηκε πόσο σημαντική είναι η εργασία αυτή, οι ίδιοι αποφάσισαν να συγκεντρώσουν χρήματα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Για το σκοπό αυτό ορίστηκε  επιτροπή. (Κώστας Τσινιάς, Σπύρος Κυρίτσης, Μίνα Κρεζία , Ειρήνη  Δερματά, Κώστας Κρίκος ).

Η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική ενώ μπορεί κανείς να διαθέσει ότι ποσόν θέλει.

Read More

Καλοκαίρι ή χειμώνας, στο χωριό η ζωή συνεχίζεται. Βασικός άξονας είναι οι θρησκευτικές γιορτές, μικρές και μεγάλες. Στην Αγία Κυριακή, στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, στον Αι Γιώργη, στην Παναγιά, στον Αι Θανάση, οι Μικροχωρίτες δίνουν το παρόν.

Read More