Ημερολόγια και αναμνήσεις

Υλικό της τοπικής ιστορίας που φυλάσσεται στο αρχείο του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Παλαιού Μικρού Χωριού

 • Μικροχωρίτες Αγωνιστές του 1821. Πολεμική Δράση – Αριστεία
 • Εκλογικός Κατάλογος του Δήμου Καρπενησίου – Χωρίον Μικρόν (1865)
 • Η Ζωή στην Πόλη (1884-1922), Ενθυμίσεις του Δημ. Κ. Κοκκάλα
 • Αυτοβιογραφικά – Τα Έργα στο Χωριό (1923-1934), του Πρεσβύτερου Αθ. Παπαστάθη
 • Πολεμικό Ημερολόγιο 1912-1913, του Σπύρου Ζορμπαλά
 • Στρατιωτικό Ημερολόγιο (1912-1923), του Στρατηγού Δημητρίου Δ. Πολύζου
 • Αυτόγραφα κείμενα (1916-1923), του Γεωργίου Ελ. Παπαδή
 • Αυτοβιογραφικά (1917-1923) του Μιχάλη Ι. Νικολόπουλου
 • Ημερολόγιο Εκστρατείας στη Μικρά Ασία (1919-1921) του Γιάννη Αθ. Κεράνη
 • Ημερολόγιο του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου (1940-1941), του Γιάννη Δ. Δερματά
 • Κατοχή στο Χωριό (1941-1942), Προσωπική εμπειρία, του Δημητρίου Σπ. Δερματά
 • Ενθυμίσεις από την Κατοχή, του Ιωάννη Σ. Ζαχαρόπουλου
 • Η Συμβολή του Μικρού Χωριού στην Εθνική Αντίσταση, του Γιάννη Μανίκα
 • Μικροχωρίτες Όμηροι (1942-1943): Τρεις (3) προσωπικές Μαρτυρίες
 • Γράμματα Μελλοθανάτων – 24 Δεκεμβρίου 1942
 • Η Μάχη του Μικρού Χωριού – 18 Δεκεμβρίου 1942: Προσωπικές μαρτυρίες πέντε (5)                                                 καπετάνιων και ενός αντάρτη
 • Το Τυπογραφείο της Εθνικής Αντίστασης στο Μικρό Χωριό (1943-1944): Τρεις προσωπικές                                                  μαρτυρίες πρωταγωνιστών
 • Ενθυμίσεις από την προεδρία μου (1947-1948) του Νικολάου Κ. Δημόπουλου
 • Παιδικοί σταθμοί και Συσσίτια (1941-44), της Ναυσικάς Φλέγγα-Παπαδάκη