Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο στεγάζεται στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του Παλιού Μικρού Χωριού. Το κτίριο χτίστηκε το 1934, σε απαλλοτριωμένο οικόπεδο 1.215 τ.μ., και η ανοικοδόμησή του έγινε με σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, με προσωπική εργασία των κατοίκων και υλικά από την περιοχή.

Το Μουσείο έχει στόχο τη διάσωση και διάδοση της ιστορικής κληρονομιάς του Μικρού Χωριού Ευρυτανίας. Όλα τα εκθέματα προέρχονται από δωρεές Μικροχωριτών και εκτίθενται σε πέντε αίθουσες. Ο επισκέπτης μπορεί να πληροφορηθεί για το διοικητικό και κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο του 19ου και 20ου αιώνα, για τα έργα κοινής ωφέλειας, μερικά από τα οποία δεν σώζονται σήμερα, και για τη ζωή των Μικροχωριτών στο χωριό ή στα μέρη όπου ξενιτεύτηκαν.

Τα εκθέματα παρουσιάζονται με χρονολογική – θεματική σειρά και δείχνουν την ατομική, οικογενειακή και συλλογική ζωή και δράση των κατοίκων του χωριού στους προηγούμενους αιώνες, καθώς και τη συμβολή τους στους αγώνες για ανεξαρτησία και δημοκρατία από την Επανάσταση του 1821 ως τον B´ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Εθνική Αντίσταση. Οι συλλογές περιλαμβάνουν ιστορικά έγγραφα, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ονόματα αγωνιστών, πεσόντων, εκτελεσθέντων και θυμάτων, εικόνες από την κατοχή, το χρονικό της ιστορικής μάχης του Μικρού Χωριού, απομεινάρια από το τυπογραφείο της Εθνικής Αντίστασης, όπως και οικιακό – αγροτικό εξοπλισμό κ.ά.

Ξεχωριστή αξία έχουν τα αυτοβιογραφικά κείμενα και οι γραπτές προσωπικές μαρτυρίες κατοίκων του χωριού. Πρόκειται για μια πλειάδα χειρόγραφων, που αναφέρονται σε περιστατικά και εμπειρίες, τραγικές ή ευχάριστες, σε χρόνια πολέμου ή ειρήνης, που χαράχτηκαν στη συλλογική μνήμη. Είναι κείμενα γραμμένα από απλούς ανθρώπους, που τα έγραψαν για να μείνουν, να μην ξεχαστούν – όχι αυτοί οι ίδιοι – αλλά αυτά, τα γεγονότα. Είναι αυθεντικές περιγραφές, που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, τόσο των επισκεπτών, όσο και ερευνητών.

Στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων προβάλλεται ταινία μικρού μήκους με σύντομη αναδρομή στις κυριότερες φάσεις εξέλιξης του χωριού.

Το Μουσείο διαθέτει βιβλιοθήκη, στην οποία φιλοξενούνται βιβλία Μικροχωριτών και Ευρυτάνων ή βιβλία ευρυτανικού και γενικότερα ιστορικού ενδιαφέροντος.

Στην είσοδο του Μουσείου λειτουργεί πωλητήριο όπου οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν αναμνηστικά αντικείμενα και βιβλία.

 

Φωτογραφίες από το Μουσείο

Το μουσείο είναι ανοιχτό όλα τα Σαββατοκύριακα 12.00-15.00.

Τηλέφωνο Μουσείου: 22370 – 41023