Νεο διετές ημερολόγιο με τοπία του χωριού

Ημερολόγιο διετές (2015 – 2016) με τοπία του χωριού θα διατίθεται από το καλοκαίρι στο πωλητήριο του Λαογραφικού Μουσείου. Τα έσοδα από το ημερολόγιο θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου, (συντήρηση του Μουσείου, έκδοση του περιοδικού κά)