΄Αγιος Γιάννης, πάνω από το δρόμο που οδηγεί από το Νέο στο Παλιό Χωριό