Άγιος Σώστης, στο τέλος του δρόμου που οδηγούσε παλιά στον Προυσό