Το Μικρό Χωριό από τον Αη Θανάση του Μεγάλου Χωριού