Το Νέο και το Παλιό Μικρό Χωριό στην αγκαλιά των βουνών