Κινητοποίηση για τα αυλάκια στο χωριό

Οι μικροχωρίτες αποφάσισαν να δράσουν μόνοι τους προκειμένου να δοθεί κάποια λύση για τα νερά που χύνονται ανεξέλεγκτα σε δρόμους και χωράφια. Επειδή επείγει ο καθαρισμός και η επιδιόρθωση των αυλακιών, παράλληλα με τις προσπάθειες για να κινητοποιηθεί ο δήμος Καρπενησίου στους εκπροσώπους του οποίου επισημάνθηκε πόσο σημαντική είναι η εργασία αυτή, οι ίδιοι αποφάσισαν να συγκεντρώσουν χρήματα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Για το σκοπό αυτό ορίστηκε  επιτροπή. (Κώστας Τσινιάς, Σπύρος Κυρίτσης, Μίνα Κρεζία , Ειρήνη  Δερματά, Κώστας Κρίκος ).

Η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική ενώ μπορεί κανείς να διαθέσει ότι ποσόν θέλει.