Οι Ευρυτάνες στους βαλκανικούς πολέμους

Τα πρακτικά του συνεδρίου «Η συμμετοχή των Ευρυτάνων στους βαλκανικούς πολέμους  100 χρόνια από το έπος 1912 -13» με 28 εισηγήσεις και παρεμβάσεις, συγκεντρώθηκαν σε έναν τόμο που κυκλοφόρησε το 2016.

Πρόκειται για το διήμερο επιστημονικό συνέδριο που οργανώθηκε από την Πανευρυτανική Ένωση στις 27 και 28 Ιουλίου 2013 στην δημοτική ενότητα Προυσού  (Προυσός, Τόρνος, Καστανιά).