Τσάι του βουνού και ρίγανη: διαδικασία συλλογής, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

Το τσάι του βουνού φύεται σε πολλά βουνά της Ευρυτανίας, από το Βελούχι, τη Χελιδόνα και την Καλιακούδα, μέχρι το Καυκί και τα Άγραφα, ωστόσο, κάθε χρόνο στο δελτίο συμβάντων των δασικών υπηρεσιών του νομού, καταγράφονται περιπτώσεις υπερσυλλογής του πολυετούς φυτού ή πρόωρης συγκομιδής του. Είναι κοινό μυστικό ότι για κάποιους, το τσάι του βουνού, η συγκομιδή του οποίου είναι πιο απαιτητική από άλλα είδη (φύεται σε μεγάλα υψόμετρα και απόκρημνα σημεία), έχει μετατραπεί σε πηγή εσόδων.

Εκτός από την ανεξέλεγκτη συλλογή του Σιδερίτη, πρόβλημα αποτελεί και το γεγονός της εκρίζωσης -και όχι κοπής- του, επισημαίνουν οι ειδικοί· ο συγκεκριμένος πληθυσμός του φυτού δε θα υπάρχει την επόμενη χρονιά, προειδοποιούν.

ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ: ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

Η Δασική Ρυθμιστική Διάταξη που εξέδωσε το Δασαρχείο Καρπενησίου στις 31 Μαΐου 2019, έχει ισχύ για δέκα (10) χρόνια και προβλέπει τα εξής:

«ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ σε όλη την περιφέρεια του Δασαρχείου Καρπενησίου και κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου (εποχή φυσιολογικής ξήρανσης του φυτού) κάθε έτους, ατελώς την ελευθέρα συλλογή του αρωματικού φυτού σιδερίτης (τέιον ή τσάι του βουνού), αποκλειστικά και μόνο δια κοπής του υπέργειου τμήματος του φυτού με κατάλληλα κοπτικά εργαλεία (μαχαίρι, ψαλίδι) και σε καμία περίπτωση με εκρίζωση του φυτού. Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής του παραπάνω φυτού ανέρχεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων (4) κιλών κατ’ άτομο το χρόνο αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη των ατομικών αναγκών».

ΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά τη συλλογή με εκρίζωση του φυτού σιδερίτης (τέιον ή τσάι του βουνού) προς εξασφάλιση της αναγέννησης και της μη εξαφάνισής του, τη συλλογή του σε άλλη εποχή εκτός της παραπάνω αναφερόμενης τη συλλογή μεγαλύτερης ποσότητας από την προαναφερόμενη καθώς επίσης και την εμπορία του παραπάνω είδους».

Όπως σημειώνεται, οι παραβάτες της παρούσας καθώς και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 268 του Ν.Δ. 86/69 “περί δασικού Κώδικα”, τα δε παρανόμως συλλεγόμενα προϊόντα και εργαλεία συλλογής κατάσχονται και δημεύονται (…)».

Η ελληνική ρίγανη (Greek Oregano) είναι φυτό πολυετές και ποώδες η ποιότητά της θεωρείται από τις καλύτερες παγκοσμίως. Η ρίγανη πέρα από το χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση που δίνει στο φαγητό, έχει και πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες, με κυριότερη (γνωστή φαρμακευτικά) δραστική ουσία την καρβακρόλη. Είναι αντιδιαρροϊκή, αντιφλεγμονώδης, βακτηριοκτόνα. Υπό μορφή αφεψημάτων χρησιμοποιείται για την ατονία των εντέρων, αποχρεμπτικό για το βήχα, βοηθάει στην υπέρταση και την αρτηριοσκλήρυνση

Στην Ελλάδα η ρίγανη είναι αυτοφυής και βρίσκεται σε ορεινές και βραχώδεις περιοχές. Φύεται σε μεγάλους πληθυσμούς και στην Ευρυτανία, όπου κάθε χρόνο τέτοια εποχή συλλέγεται για χρήση στη μαγειρική.

Η ρυθμιστική διάταξη του Δασαρχείου που είναι σε ισχύ, αναφέρει:

ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ σε όλη την περιφέρεια του Δασαρχείου Καρπενησίου τη συλλογή ατελώς και άνευ άδειας με κοπή, απαγορευμένης της εκρίζωσης, των ώριμων φυτών του είδους Origanum Vulgare (ρίγανη) αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη ατομικών αναγκών και μέχρι του ποσού του μισού (1/2) κιλού την ημέρα κατά άτομο και μέχρι δύο (2) κιλά συνολικά για όλη την περίοδο συλλογής.

Η ορθή συλλογή θα πρέπει να γίνεται κόβοντας μόνο το στέλεχος με τα άνθη χρησιμοποιώντας κοφτερή λεπίδα ή ψαλίδι, πάνω από το ξυλώδες τμήμα του φυτού αφήνοντας τουλάχιστον το 1/3 με καλά αναπτυγμένους ανθοφόρους βλαστούς γιατί με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ο πολλαπλασιασμός τους μέσω των σπόρων. Ο χρόνος συλλογής καθορίζεται αυστηρά από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους”.

“ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ 1) Αυστηρά τη συλλογή του φυτού Ρίγανη α) από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου β) με εκρίζωση, 2)Τη συλλογή μεγαλύτερης ποσότητας χωρίς άδεια του Δασαρχείου Καρπενησίου, 3) Την εμπορία του παραπάνω είδους. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά ποινικές διατάξεις. Τα παρανόμως συλλεγμένα προϊόντα και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση του αδικήματος θα κατάσχονται και θα δημεύονται (…)”.

Πηγές:

Για τσάι του βουνού στην Ευρυτανία. Ξεκίνησε η συλλογή του, τι προβλέπεται – Κατασχέσεις από το δασαρχείο Καρπενησίου

Ρίγανη, η αρωματική. Σε εξέλιξη από την 1η Ιουλίου η συλλογή της στην Ευρυτανία – Οι κανόνες που ισχύουν, τι επιτρέπεται