Εικονική περιήγηση στο Παλιό Μικρό Χωριό

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε μια εικονική περιήγηση που περιλαμβάνει:

  • Τον προαύλιο χώρο του Μουσείου και της εκκλησίας Μεταμόρφωση του Σωτήρος,
  • Το εσωτερικό της εκκλησίας Μεταμόρφωση του Σωτήρος,
  • Το εσωτερικό του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου.

Παλιό Μικρό Χωριό Καρπενησίου