Ονόματα, φωτογραφίες, προσωπικές μαρτυρίες, και άλλα τεκμήρια για τη δράση των Μικροχωριτών στους αγώνες του Έθνους εκτίθενται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Μικρού Χωριού   Ελληνική Επανάσταση του 1821 Στο Αρχείο των Αγωνιστών του 1821 σώζονται τα ονόματα τουλάχιστον 72 Μικροχωριτών που έλαβαν μέρος σε πολλές ένδοξες μάχες...