ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ» ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Σωματείο αυτό αποτελεί συνέχεια: α) του ομώνυμου Σωματείου, που ιδρύθηκε το 1885 στην Κωνσταντινούπολη από Μικροχωρίτες της Ευρυτανίας, που μετανάστευαν εκεί από παλιά, β) του Σωματείου των εν Αθήναις, Πειραιεί και Προαστείοις Μικροχωριτών «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος», που ιδρύθηκε...