Τα πρακτικά του συνεδρίου «Η συμμετοχή των Ευρυτάνων στους βαλκανικούς πολέμους  100 χρόνια από το έπος 1912 -13» με 28 εισηγήσεις και παρεμβάσεις, συγκεντρώθηκαν σε έναν τόμο που κυκλοφόρησε το 2016. Πρόκειται για το διήμερο επιστημονικό συνέδριο που οργανώθηκε από την Πανευρυτανική Ένωση στις 27 και 28 Ιουλίου 2013...