Εκδόθηκε και θα διατίθεται στην είσοδο του Μουσείου ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τα εκθέματα και την ιστορία του Μικρού Χωριού. Σύντομα αντίστοιχες πληροφορίες θα αναρτηθούν και στην σχετική υποενότητα της ιστοσελίδας μας....