Από τις προσωπικές ενθυμήσεις για τους Μικροχωρίτες του αείμνηστου Δημ. Κοκκάλα Το καλοκαίρι του 1923, που είχαμε έλθει στο χωριό αρκετοί νεαροί, κυρίως οι υποψήφιοι κληρωτοί της κλάσεως 1924, ο Κυρτσονίκος – ο πατέρας του Σταύρου Κυρίτση – ησχολείτο κυρίως με το να φτιάχνει «μεζέδια».  Έπαιρνε όλες τις συκωταριές...