Ανακοίνωση για τις συνδρομές μελών για το έτος 2023

Αθήνα, 15/3/2023

Αγαπητά μέλη της Αδελφότητας Μικροχωριτών «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος»,
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι του Μικρού Χωριού,

Στο πλαίσιο της ανασύνταξης των οικονομικών και της οργάνωσης νέων δράσεων του συλλόγου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι πόροι του συλλόγου προέρχονται από τις τακτικές συνδρομές των μελών και τις έκτακτες χορηγίες. Τα έσοδα του Συλλόγου διοχετεύονται με διαφανείς και ελεγχόμενες διαδικασίες στην ομαλή λειτουργία του Μουσείου, στην ψηφιακή έκδοση των «Μικροχωρίτικων Γραμμάτων», σε έργα υποδομής και εξωραϊσμού του Χωριού, σε εξωστρεφείς δράσεις καθώς και σε πάγια λειτουργικά κόστη της Αδελφότητας Μικροχωριτών (δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.).

Τα τακτικά μέλη καλούνται να τακτοποιούν ετησίως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον σύλλογο, καθώς αφενός μόνο μετά την εξόφληση των οικονομικών τους υποχρεώσεων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχει το Καταστατικό, αφετέρου, η ετήσια συνδρομή των μελών αποτελεί το μόνο πάγιο έσοδο του συλλόγου.

Η καταβολή της συνδρομής δεν αποτελεί απλώς μια στείρα οικονομική υποχρέωση, αλλά αποτελεί κάθε χρόνο την ουσιαστική στήριξη της δραστηριότητάς μας. Η Αδελφότητα Μικροχωριτών κατευθύνει τις δράσεις της προς τους ιδρυτικά διακηρυγμένους στόχους της από το 1955: την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στους απανταχού Μικροχωρίτες, την προαγωγή του πνεύματος αλληλεγγύης, την παραγωγική συνεργασία με τους τοπικούς εκλεγμένους φορείς και την μέριμνα για την ιστορική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον του τόπου μας. Η μαζικότητα στους κόλπους του συλλόγου και η ηθική στήριξή του, είναι προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των ιστορικών ευθυνών. Ταυτόχρονα, η ενεργή συμμετοχή παλιών και νέων μελών, η ανατροφοδότηση, η κατάθεση προτάσεων και η έμπρακτη ενίσχυση της Αδελφότητας Μικροχωριτών είναι έμπνευση για το μέλλον αλλά και ελπίδα ότι μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες όταν η αγάπη για τον τόπο μας υπερισχύει.

Κλείνοντας, σας γνωστοποιούμε τους τρόπους πληρωμής της συνδρομής σας (20€) η οποία θα πρέπει να καταβάλλεται ετησίως. Σε κάθε περίπτωση, σας παρακαλούμε θερμά να αιτιολογείτε την πληρωμή σας για την σωστή καταχώρησή της, είτε για ετήσια συνδρομή, είτε για δωρεά εις μνήμην, είτε για δωρεά γενικής φύσης ή συγκεκριμένου σκοπού.

1) Με κατάθεση, κατά προτίμηση, στον λογαριασμό της Αδελφότητας στην Τράπεζα Πειραιώς, με το παρακάτω ΙΒΑΝ: GR81 0172 1590 0051 5910 0347 501
2) Με κατάθεση στον λογαριασμό της Αδελφότητας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με το παρακάτω ΙΒΑΝ: GR75 0110 1980 0000 1982 9612 290
3) Με απ’ ευθείας πληρωμή σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας.
4) Με απ’ ευθείας πληρωμή στο Μουσείο κατά τις καθορισμένες ώρες λειτουργίας του.

Μετά τιμής,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

Κατεβάστε και αποθηκεύστε την ανακοίνωση πατώντας εδώ .