Μεγάλο ενδιαφέρον για το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο

Μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από τους επισκέπτες του Μικρού Χωριού για το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο που εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι. Οργανωμένα γκρουπ ή και μεμονωμένοι επισκέπτες που έχουν περιηγηθεί στο Μουσείο συγκινήθηκαν με την ιστορία που εκτυλίσσεται στις αίθουσές του, που είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας και τα σχόλια που επιφύλαξαν ήταν κολακευτικά. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται  φανερό ότι είναι απαραίτητη παρουσία φύλακα και ξεναγού που θα ανοίγει το μουσείο ορισμένες συγκεκριμένες ώρες και ημέρες ή ακόμη θα έχει τη δυνατότητα να το ανοίξει εκτάκτως αν χρειαστεί.