Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση, 11/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Μικροχωριτών « Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος», προσκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 13
Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., που θα γίνει στην Αθήνα στο κτίριο της εταιρείας των αδελφών Κώστα και Χρήστου Τριανταφύλλη, «TECNOPNEUMATIC», που βρίσκεται στον Βοτανικό, Ιερά Οδός 97, τηλ 34 67 000 (βλέπε συνημμένο χάρτη), με θέματα:

  • Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου
  • Προϋπολογισμός Νέας Περιόδου
  • Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Έγκριση Πεπραγμένων και Έκθεσης Ε.Ε.
  • Αρχαιρεσίες για εκλογή νέων μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.

Όσοι από τα τακτικά μέλη επιθυμούν να είναι υποψήφιο για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή της Αδελφότητας, παρακαλούμε να το γνωστοποιήσουν έγκαιρα στο Δ.Σ., για να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο.
Αν κάποιο από τα τακτικά μέλη της Αδελφότητας δεν μπορεί να παραστεί, παρακαλείται να εξουσιοδοτήσει ένα άλλο μέλος, για να το εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Για διευκόλυνση, παραθέτουμε δείγμα εξουσιοδότησης, που αφού υπογραφεί μπορεί να δοθεί σε κάποιο μέλος που θα παραστεί στη Συνέλευση. Τακτικά μέλη θεωρούνται όσοι έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους έως 13/11/2022.

Καλή αντάμωση!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ

Σχετικά έγγραφα:

  1. Προσκληση_ ΕΚΛΟΓΕΣ 2022_1
  2. Προσκληση_ ΕΚΛΟΓΕΣ 2022_2
  3. ΧΑΡΤΗΣ_3